Lucrătorii din construcţii - Securitatea dvs. la locul de muncă

Legislaţia britanică privind sănătatea şi securitatea în muncă vă protejează chiar dacă nu lucraţi aici legal.

Toţi lucrătorii din construcţii au dreptul să lucreze pe şantiere fără a se accidenta sau îmbolnăvi ca urmare a muncii depuse.

Angajatorul sau contractantul principal de pe şantier răspunde de sănătatea şi securitatea la locul de muncă; este important însă ca şi dvs. să fiţi la curent cu răspunderile care vă revin atât dvs. cât şi angajatorului.

Direcţia de Sănătate şi Securitate în Muncă (DSSM) este o agenţie guvernamentală care răspunde de aplicarea legislaţiei din domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă în Marea Britanie.

Acest site Web îi va ajuta pe lucrătorii din construcţii străini şi pe angajatorii lor să îşi înţeleagă rolurile şi răspunderile ce le revin conform legislaţiei britanice privind sănătatea şi securitatea în muncă.

Dacă aţi venit din străinătate să lucraţi aici, acest site Web vă va ajuta să:

  • aflaţi care vă sunt drepturile şi răspunderile conform legislaţiei privind sănătatea şi securitatea în muncă; şi
  • să găsiţi informaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă, inclusiv drepturile dvs. de bază, buna practică, normele legale, şi condiţiile de muncă.

Dacă sunteţi un angajator sau contractant principal, acest site Web vă va permite să furnizaţi îndrumări scrise angajaţilor care nu vorbesc engleza.

Dacă sunteţi îngrijorat în legătură cu respectarea cerinţelor de sănătate şi securitate pe şantierul dvs., discutaţi cu angajatorul, cu contractantul principal, sau cu un coordonator în materie de sănătate şi securitate. Dacă continuaţi să fiţi îngrijorat în privinţa condiţiilor de pe şantierul dvs., puteţi contacta Direcţia de Sănătate şi Securitate în Muncă (DSSM).

Apelaţi linia de asistenţă telefonică, la 0207 556 2200, pentru a discuta cu cineva care vorbeşte româna.

Reţineţi! Toate apelurile efectuate la acest număr sunt confidenţiale; nu este necesar să vă daţi numele dacă nu doriţi să faceţi aceasta.

Ne puteţi de asemenea trimite o reclamaţie sau o solicitare prin e-mail, la: [email protected]

Dacă doriţi informaţii privind alte probleme la locul de muncă, cum ar fi salarii neplătite, ore lungi de muncă, plata concediului de odihnă sau a concediului medical, apelaţi linia de asistenţă telefonică specializată în probleme legate de salariu şi drepturile la locul de muncă la 0800 917 2368.

Is this page useful?

2023-09-06