Pracownicy budowlani - Twoje bezpieczeństwo w pracy

Dodatkowe materiały

Przepisy BHP obowiązujące w Wlk. Brytanii chronią pracownika nawet jeśli został zatrudniony nielegalnie.

Wszyscy pracownicy budowlani mają prawo do takich warunków pracy, w których nie są narażeni na ryzyko obrażeń ciała lub zachorowań na skutek wykonywanej pracy.

Twój pracodawca i główny wykonawca na placu budowy są odpowiedzialni za Twoje zdrowie i bezpieczeństwo, ale Ty sam musisz pomóc poprzez znajomość własnych obowiązków i obowiązków swojego pracodawcy.

Inspektorat Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (HSE) to instytucja rządowa odpowiedzialna za egzekwowanie przestrzegania przepisów BHP w Wielkiej Brytanii.

Informacje zawarte na tej stronie pomogą pracownikom budowlanym z innych krajów oraz ich pracodawcom poznać swoje prawa i obowiązki wynikające z brytyjskich przepisów BHP.

Jeśli przyjechałeś do pracy w Wlk. Brytanii z innego kraju, strona ta pomoże Ci:

  • poznać Twoje prawa i obowiązki wynikające z przepisów BHP, a także
  • znaleźć informacje BHP dotyczące Twoich podstawowych praw, zasad dobrej praktyki, standardów prawnych i warunków pracy.

Jeśli jesteś pracodawcą lub głównym wykonawcą, strona ta umożliwi Ci przekazanie pisemnych wskazówek pracownikom, którzy nie znają języka angielskiego.

Jeśli niepokoją Cię warunki BHP w Twoim miejscu pracy, porozmawiaj ze swoim pracodawcą, głównym wykonawcą lub przedstawicielem BHP. Jeśli nadal masz uwagi na temat warunków BHP w Twoim miejscu pracy, możesz się skontaktować z Inspektoratem Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (HSE).

Zadzwoń pod numer naszej Infolinii, aby porozmawiać w języku polskim – 0207 556 2239.

Uwaga: wszystkie połączenia z tym numerem są poufne, a podanie nazwiska jest dobrowolne.

Skargi i zapytania można też przesyłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

Jeśli potrzebujesz informacji na temat innych problemów w pracy – na przykład niewypłaconego wynagrodzenia, wydłużonych godzin pracy lub wynagrodzenia urlopowego lub chorobowego - zadzwoń pod specjalny numer Infolinii ds. Płac i Praw Pracowniczych: 0800 917 2368.

Is this page useful?

2023-09-06