6. Ďalšie usmernenia a podpora

Viac od HSE, GOV.UK a ďalších organizácií

HSE
Poradenstvo a podpora Popis
Publikácie v iných jazykoch Preložené všeobecné usmernenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia
Nahlásenie incidentu (RIDDOR) Ako nahlásiť zranenie alebo zlý zdravotný stav spôsobený prácou
Riadenie rizík a hodnotenie rizík v práci Kroky, ktoré musia zamestnávatelia podniknúť, aby zaistili bezpečnosť pracovníkov
Sociálna starostlivosť pri práci Usmernenia pre zamestnávateľov týkajúce sa sociálneho zabezpečenia
GOV.UK
Usmernenie Popis
Nábor ľudí z krajín mimo Spojeného kráľovstva Zamestnávanie prisťahovaleckých pracovníkov po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie
Právo na prácu v Spojenom kráľovstve Ako skontrolovať, či majú ľudia zákonné právo pracovať vo Veľkej Británii
Iné organizácie
Usmernenie Popis
Poradenská, zmierovacia a arbitrážna služba (Acas) Bezplatné a nestranné poradenstvo o právach na pracovisku, pravidlách a osvedčených postupoch. Poradenstvo v oblasti mzdy, pracovného času, prestávok na odpočinok a dovolenky atď.
Kongres odborových zväzov (TUC) Zastupuje pracovníkov vo Veľkej Británii. Informácie o právach v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, preložené do rôznych jazykov
Poradenstvo pre občanov Pomoc a lokalizované poradenstvo o živote a práci v Anglicku, Walese, Škótsku a Severnom Írsku. Miestne centrum občianskeho poradenstva môže zamestnávateľom sprostredkovať kontakt so skupinami prisťahovaleckých komunít, ktoré im pomôžu s prekladateľmi, náborom zamestnancov, atď.
Komisia pre rovnosť a ľudské práva Poradenstvo pre zamestnávateľov a pracovníkov o spravodlivom zaobchádzaní a predchádzaní diskriminácii na pracovisku
Najímatelia a úrad pre zneužívanie práce (GLAA) Vyšetruje pracovné vykorisťovanie v Anglicku a Walese a reguluje podniky dodávajúce pracovníkov pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, zber mäkkýšov a kôrovcov a ich spracovateľský a baliarenský priemysel. Kontaktujte, ak máte obavy o blaho pracovníkov alebo poskytovateľa práce pôsobiaceho bez licencie
Národné informačné centrum Spojeného kráľovstva pre globálne kvalifikácie a zručnosti (UK ENIC) Pomoc a poradenstvo pre zamestnávateľov pri overovaní rovnocennosti zahraničných odborných, akademických alebo profesijných kvalifikácií na národnej úrovni
Rada pre odbornú prípravu v stavebnom priemysle (CITB) Prevádzkuje programy odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti, ako je schéma certifikácie stavebných zručností (CSCS)
Národná únia poľnohospodárov (NFU) Ich členské služby zahŕňajú poradenstvo v otázkach zamestnanosti a bezpečnosti od špecializovaného tímu poradcov
Medzinárodná jazyková asociácia (ICC) Informácie o jazykových službách a odbornej príprave v oblasti kultúrneho povedomia

Is this page useful?

Updated2023-04-11