2. Čo musíte urobiť ako zamestnávateľ

Ako zamestnávateľ ste zodpovedný za zdravie, bezpečnosť a blaho každej osoby, ktorá pre vás pracuje, a kohokoľvek, koho by táto práca mohla ovplyvniť, ako sú návštevníci alebo jednotlivci z obyvateľstva.

Pred nástupom do práce by ste mali zohľadniť spôsobilosť a potreby prisťahovaleckých pracovníkov tým, že:

  • budete brať do úvahy ich znalosť anglického jazykaa základné kompetencie (napríklad gramotnosť, matematická gramotnosť, fyzické vlastnosti, celkový zdravotný stav, relevantné pracovné skúsenosti) vrátane toho, či sú v zamestnaní noví
  • overíte, či majú kvalifikáciu a zručnosti požadované predtým než začnú pracovať na pracovisku, vrátane toho, či je ich odborná kvalifikácia zlučiteľná s kvalifikáciou vo Veľkej Británii.

Ak vaša firma využíva alebo dodáva koncertných, agentúrnych alebo dočasných pracovníkov, prečítajte si naše Usmernenia o ochrane zdravia a bezpečnosti pre koncertnú ekonomiku, agentúru a dočasných pracovníkov, aby ste pochopili svoje povinnosti.

Is this page useful?

Updated2022-12-09