1. Prehľad

V tejto časti sú vysvetlené vaše povinnosti ako zamestnávateľa podľa britských právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri ochrane prisťahovaleckých pracovníkov.

Všetci pracovníci sú chránení právnymi predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú zákonné právo pracovať vo Veľkej Británii. Zákon sa vzťahuje na prisťahovaleckých pracovníkov rovnako ako na britských pracovníkov.

Kladie zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia tak na zamestnávateľov, ako aj na pracovníkov.

Pracovníci z krajín mimo Británie sa môžu stretnúť s neznámymi rizikami, niekedy v dôsledku iného pracovného prostredia alebo pracovnej kultúry, než akú zažili vo svojej domovskej krajine.

Prisťahovaleckí pracovníci bežne pracujú v odvetviach, ako sú:

 • poľnohospodárstvo a spracovanie potravín
 • stravovanie a pohostinstvo
 • upratovanie
 • stavebníctvo
 • zdravotná starostlivosť
 • výroba
 • odpad a recyklácia

Tieto a ďalšie odvetvia majú dobre známe zdravotné a bezpečnostné riziká a môžu predstavovať zvýšené riziko pre prisťahovaleckých pracovníkov, keď:

 • mali relatívne krátke obdobie zamestnania vo Veľkej Británii
 • sú v práci noví alebo nepoznajú odvetvie, takže nerozumejú všetkým rizikám
 • majú obmedzené znalosti o britskom systéme bezpečnosti a ochrany zdravia alebo náš systém má iný prístup k systému v ich domovskej krajine
 • majú málo vedomostí o svojich právach na bezpečnosť a ochranu zdravia, o tom, ako nahlásiť problém u svojho zamestnávateľa alebo ako získať pomoc
 • jazykové bariéry obmedzujú ich schopnosť efektívne komunikovať s ostatnými pracovníkmi a nadriadenými, čo sťažuje pochopenie odbornej prípravy a výučby
 • zamestnávatelia nepreveria ich pracovné zručnosti (vrátane jazykových znalostí) alebo neposkytnú primeranú odbornú prípravu a inštruktáž v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia

Is this page useful?

Updated2022-12-09