3. Informácie, inštrukcie, školenia a dohľad 

Ako zamestnávateľ by ste mali posúdiť, aké informácie, inštrukcie a školenia každý pracovník potrebuje, a uistiť sa, že sú k dispozícii, keď nastúpi do práce.

Mali by ste nominovať niekoho, kto to zrealizuje, a uviesť podrobnosti o tom, kde, kedy a ako sa to urobí.

Pri poskytovaní základnej odbornej prípravy súvisiacej s prácou by ste mali:

  • starostlivo naplánovať indukčné školenie a poskytnúť ho jednoduchým a zrozumiteľným jazykom
  • poskytnúť informácie o rizikách, ktorým môžu byť pracovníci vystavení, a o preventívnych opatreniach, ktoré budú musieť prijať, aby sa im zabránilo, vrátane toho, ako používať bezpečnostné vybavenie
  • skontrolovať, či pracovníci plne rozumejú informáciám a odbornej príprave, ktoré dostávajú, aby sa zabezpečilo, že môžu pracovať bezpečne, a vedia, ako vzniesť obavy o bezpečnosť a ochranu zdravia
  • zabezpečiť, aby pracovníci plne porozumeli akýmkoľvek núdzovým opatreniam a postupom
  • zabezpečiť, aby pracovníci podliehali primeranému dohľadu a boli schopní efektívne komunikovať so svojimi nadriadenými
  • zvážiť potreby pracovníkov, ktorí nehovoria dobre anglicky (alebo vôbec) a či budete potrebovať prekladateľské služby

Is this page useful?

Updated2022-12-09