5. Ubytovanie

Zatiaľ čo mnohí zahraniční/prisťahovaleckí pracovníci si zariadia vlastné ubytovanie, existujú niektoré odvetvia (napríklad poľnohospodárstvo), kde by zamestnávateľ mohol poskytnúť ubytovanie.

Ak pracovníkom poskytujete trvalé, pevné ubytovanie (nie dočasné útočisko), mali by ste si uvedomiť, že to podlieha právnym predpisom o bývaní, ktoré presadzujú miestne orgány. To sa nevzťahuje na hnuteľné ubytovanie, ako sú karavany alebo kontajnery.

Ak poskytujete obytné ubytovanie v karavanoch, podlieha to zákonom o karavanových lokalitách a kontrole rozvoja z roku 1960. Lokality zvyčajne vyžadujú stavebné povolenie a podliehajú licencii od miestneho orgánu.

Pracovníci by mali mať možnosť bezpečného prístupu alebo opustenia akéhokoľvek ubytovania, ktoré im bolo poskytnuté, a malo by spĺňať normy elektrickeja plynovej bezpečnosti.

Is this page useful?

Updated2022-12-09