6. Więcej wskazówek i wsparcia

Więcej od HSE, GOV.UK i innych organizacji

HSE
Wskazówki i wsparcie Opis
Publikacje w innych językach Przetłumaczone ogólne wytyczne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa
Zgłoś incydent (RIDDOR) Jak zgłosić uraz lub zły stan zdrowia spowodowany pracą
Zarządzanie ryzykiem i ocena ryzyka w pracy Kroki, które pracodawcy muszą podjąć, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom
Dobrostan w pracy Wytyczne dla pracodawców dotyczące świadczeń socjalnych
GOV.UK
Przewodnik Opis
Rekrutacja osób spoza Wielkiej Brytanii Zatrudnianie pracowników migrujących po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
Prawo do pracy w Wielkiej Brytanii Jak sprawdzić, czy ludzie mają prawo do pracy w Wielkiej Brytanii
Inne organizacje
Przewodnik Opis
Usługi doradcze, pojednawcze i arbitrażowe (Acas) Bezpłatne, bezstronne porady w zakresie praw, zasad i najlepszych praktyk w miejscu pracy. Porady dotyczące wynagrodzenia, czasu pracy, przerw na odpoczynek i urlopów itp
Kongres Związków Zawodowych (TUC) Reprezentuje pracowników w Wielkiej Brytanii. Informacje na temat praw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przetłumaczone na różne języki
Porady dla obywateli Pomoc i lokalne porady dotyczące życia i pracy w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej. Lokalne centrum porad obywatelskich może skontaktować pracodawców z grupami społeczności migrantów w celu uzyskania pomocy w tłumaczeniach, rekrutacji itp.
Komisja ds. Równości i Praw Człowieka Porady dla pracodawców i pracowników dotyczące sprawiedliwego traktowania i zapobiegania dyskryminacji w miejscu pracy
Urząd ds. Nadużyć w Pracy i Gangmasterów (Gangmasters and Labour Abuse Authority) (GLAA) Bada wyzysk siły roboczej w Anglii i Walii oraz reguluje działalność firm dostarczających pracowników do rolnictwa, ogrodnictwa, zbierania skorupiaków oraz ich przetwórstwa i przemysłu opakowaniowego. Skontaktuj się z nami, jeśli obawiasz się o dobro pracowników lub w przypadku pośrednika pracy działającego bez licencji
Brytyjskie Krajowe Centrum Informacji o Globalnych Kwalifikacjach i Umiejętnościach (UK ENIC) Pomoc i porady dla pracodawców w zakresie sprawdzania w Wielkiej Brytanii równoważności krajowych zagranicznych kwalifikacji zawodowych, akademickich lub profesjonalnych
Rada Szkoleniowa Branży Budowlanej (CITB) Prowadzi programy szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, takie jak system certyfikacji umiejętności budowlanych (CSCS)
Krajowy Związek Rolników (NFU) Ich usługi członkowskie obejmują doradztwo w kwestiach zatrudnienia i bezpieczeństwa od specjalistycznego zespołu doradców
Międzynarodowe Stowarzyszenie Językowe (ICC) Informacje na temat usług językowych i szkoleń z zakresu świadomości kulturowej

Is this page useful?

Updated2023-04-11