2. Co musisz zrobić jako pracodawca

Jako pracodawca jesteś odpowiedzialny za zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan każdej osoby wykonującej dla Ciebie pracę oraz każdego, na kogo ta praca może mieć wpływ, np. gości lub członków społeczeństwa.

Przed rozpoczęciem pracy należy wziąć pod uwagę kompetencje i potrzeby pracowników migrujących poprzez:

  • wzięcie pod uwagę ich znajomości języka angielskiegooraz podstawowych kompetencji (na przykład umiejętność czytania, pisania, rozumowania matematycznego, cechy fizyczne, ogólny stan zdrowia, odpowiednie doświadczenie zawodowe), w tym to, czy są nowicjuszami w danym zawodzie
  • sprawdzenie, czy posiadają kwalifikacje i umiejętności wymagane przed rozpoczęciem pracy, w tym czy ich kwalifikacje zawodowe są zgodne z kwalifikacjami w Wielkiej Brytanii.

Jeśli Twoja firma wykorzystuje lub dostarcza pracowników kontraktowych (typu "gig"), agencyjnych lub tymczasowych, przeczytaj nasze wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników kontraktowych, agencyjnych i tymczasowych aby zrozumieć swoje obowiązki.

Is this page useful?

Updated2022-12-07