3. Informacje, instruktaż, szkolenie i nadzór 

Jako pracodawca powinieneś ocenić, jakich informacji, instrukcji i szkoleń potrzebuje każdy pracownik i upewnić się, że są one dostępne w momencie rozpoczęcia pracy.

Powinieneś wyznaczyć kogoś, kto dostarczy te informacje i podać szczegóły dotyczące tego, gdzie, kiedy i jak zostanie to wykonane.

Zapewniając niezbędne szkolenia związane z pracą, powinieneś:

  • starannie zaplanować szkolenie wprowadzające i przeprowadzić je prostym, nieskomplikowanym językiem
  • dostarczyć informacji na temat zagrożeń, na jakie mogą być narażeni pracownicy, oraz środków ostrożności, które będą musieli podjąć, aby ich uniknąć, w tym sposobu korzystania ze sprzętu ochronnego
  • sprawdzić, czy pracownicy w pełni rozumieją informacje i szkolenia, które otrzymują, aby upewnić się, że mogą bezpiecznie pracować i wiedzą, jak zgłaszać obawy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa
  • upewnić się, że pracownicy w pełni rozumieją wszelkie ustalenia i procedury awaryjne
  • zapewnić pracownikom odpowiedni nadzór i możliwość skutecznego komunikowania się ze swoimi przełożonymi
  • rozważyć potrzeby pracowników, którzy nie mówią dobrze po angielsku (lub w ogóle) i czy będziesz potrzebować usług tłumaczeniowych

Is this page useful?

Updated2022-12-07