1. Przegląd

Tu zostały wyjaśnione Twoje obowiązki jako pracodawcy wynikające z brytyjskiego prawa BHP w celu ochrony pracowników migrujących.

Wszyscy pracownicy są chronieni na mocy przepisów BHP, niezależnie od tego, czy są prawnie uprawnieni do pracy w Wielkiej Brytanii, czy nie. Prawo stosuje się tak samo do pracowników migrujących, jak do pracowników brytyjskich.

Nakłada obowiązki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zarówno na pracodawców, jak i pracowników.

Pracownicy spoza Wielkiej Brytanii mogą napotkać nieznane im zagrożenia, czasami ze względu na inne środowisko pracy lub kulturę pracy niż to, czego doświadczyli w swoim kraju ojczystym.

Pracownicy migrujący często pracują w sektorach takich jak:

 • rolnictwo i przetwórstwo spożywcze
 • gastronomia i hotelarstwo
 • sprzątanie
 • budownictwo
 • opieka zdrowotna
 • produkcja
 • odpady i recykling

Te i inne sektory posiadają dobrze znane zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa i mogą stanowić zwiększone ryzyko dla pracowników migrujących, gdy:

 • mieli oni stosunkowo krótki okres zatrudnienia w Wielkiej Brytanii
 • są nowi w pracy lub nie znają danego sektora, więc nie rozumieją wszystkich zagrożeń
 • mają ograniczoną wiedzę na temat brytyjskiego systemu bezpieczeństwa i higieny pracy lub nasz system ma inne podejście do systemu w ich kraju ojczystym
 • mają niewielką wiedzę na temat swoich praw w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, jak zgłosić problem swojemu pracodawcy lub jak uzyskać pomoc
 • bariery językowe ograniczają ich zdolność do skutecznego komunikowania się z innymi pracownikami i przełożonymi, utrudniając zrozumienie szkoleń i instrukcji
 • pracodawcy nie sprawdzają ich umiejętności w pracy (w tym umiejętności językowych) lub nie zapewniają odpowiednich szkoleń i instrukcji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Is this page useful?

Updated2022-12-07