5. Zakwaterowanie

Podczas gdy wielu pracowników z zagranicy / migrantów zorganizuje sobie własne zakwaterowanie, istnieją pewne sektory (na przykład rolnictwo), w których pracodawca może zapewnić zakwaterowanie.

Jeśli udostępniasz pracownikom stałe, stabilne zakwaterowanie (nie tymczasowe schronienie), powinieneś mieć świadomość, że podlega to przepisom Ustawy o mieszkalnictwie egzekwowanym przez władze lokalne. Nie dotyczy to pomieszczeń ruchomych, takich jak przyczepy kempingowe lub kontenery.

Jeśli zapewniasz zakwaterowanie mieszkalne w przyczepach kempingowych, podlega to Ustawie o miejscach na karawan i kontroli rozwoju z 1960 r. Lokalizacje zwykle wymagają pozwolenia na budowę i podlegają licencjonowaniu przez władze lokalne.

Pracownicy powinni mieć możliwość bezpiecznego dostępu do każdego udostępnionego im zakwaterowania lub opuszczenia go, które powinno spełniać normy bezpieczeństwa elektrycznego i gazowego.

Is this page useful?

Updated2022-12-07