4. Pomoc w kwestiach językowych

Pracodawcy mają obowiązek dostarczania pracownikom zrozumiałych informacji. Nie musi to mieć formy pisemnej ani nawet angielskiej, o ile instrukcje pracy, zagrożenia, środki bezpieczeństwa i procedury awaryjne są jasno przekazywane wszystkim pracownikom.

Przepisy BHP nie wymagają, aby pracownicy mówili po angielsku, ale nauka języka powinna pomóc zmniejszyć trudności komunikacyjne i zaoszczędzić na kosztach tłumaczenia. Możesz to zrobić w przypadku osób nie mówiących po angielsku poprzez elastyczne warunki pracy, które dają im czas na naukę języka ‘angielskiego w miejscu pracy’.

Ważne jest, aby upewnić się, że pracownicy mogą skutecznie komunikować się ze swoim przełożonym i współpracownikami. Niektóre opcje zapewnienia skutecznej komunikacji, gdy ludzie w miejscu pracy nie mówią płynnie w tym samym języku, obejmują:

  • poproś pracownika, który posługuje się tym samym językiem ojczystym, a także dobrze mówi po angielsku, aby działał jako tłumacz
  • szukaj pomocy z zewnątrz, zatrudniając profesjonalnego (akredytowanego) tłumacza ustnego, korzystaj z profesjonalnego oprogramowania tłumaczeniowego lub bezpłatnych narzędzi online
  • korzystaj z ‘systemu partnerskiego (buddy)’ poprzez łączenie doświadczonych pracowników z nowymi lub niedoświadczonymi pracownikami migrującymi, którzy mówią tym samym językiem
  • korzystaj z komunikacji niewerbalnej, takiej jak wideo i audio - możesz również używać uznanych na całym świecie znaków i symboli (na przykład znaków ostrzegawczych) i włączać sygnały ręczne
  • używaj prostego, jasnego języka angielskiego w sesjach szkoleniowych, a także staraj się szkolić przełożonych, aby mogli jasno komunikować się z osobami o ograniczonej znajomości języka angielskiego.

Is this page useful?

Updated2022-12-07