4. Co musí udělat váš zaměstnavatel

Zaměstnavatelé mají stejnou odpovědnost za migrující pracovníky jako za britskou pracovní sílu.

Odpovídají za zdraví, bezpečnost a dobré pracovní podmínky na pracovišti každé osoby, která pro ně pracuje. Musí kontrolovat rizika vůči svým pracovníkům a každému, komu by mohla práce způsobit újmu. Pokud zaměstnavatel zjistí nějaké riziko, musí vás o něm informovat a sdělit vám opatření, která přijal na ochranu vás a ostatních pracovníků.

Mezi hlavní povinnosti vašeho zaměstnavatele patří:

  • informovat vás o veškerých zdravotních a bezpečnostních rizicích spojených s vaší prací,
  • poskytovat informace, pokyny a školení, které potřebujete k bezpečné práci, a poté kontrolovat, zda jim rozumíte,
  • ujistit se, že jste byl/a řádně vyškolen/a k řízení nebo obsluze strojů a neumožnit vám tuto práci vykonávat bez náležitého školení,
  • poskytovat potřebné bezplatné ochranné pomůcky nebo oděvy, které by měly být teplé, popř. nepromokavé, pokud musíte pracovat venku,
  • ujistit se, že máte přístup k adekvátním toaletám, umývárnám a čisté pitné vodě,
  • ujistit se, že máte přístup k nouzové první pomoci,
  • zvážit rizika pro ženy v plodném věku, zejména pokud jsou těhotné nebo kojí (například rizika spojená s prací s určitými chemickými látkami),
  • zvážit potřeby pracovníků mladších 18 let, kteří nemusí být natolik schopní zvládat stejné fyzické nároky jako dospělá osoba nebo mohou být náchylnější k rizikům, protože mají méně pracovních zkušeností.

Podrobnější informace najdete v našich doporučeních pro zaměstnavatele migrujících pracovníků.

Is this page useful?

Updated 2022-12-07