2. Co musíte udělat jako pracovník

Vaše povinnosti:

  • Musíte pracovat způsobem, který nezpůsobuje riziko vám ani nikomu jinému, například jiným pracovníkům nebo osobám, které by mohly přijít do styku s prací, kterou vykonáváte. Pokud něco není bezpečné, nikdy neriskujte.
  • Musíte používat pracovní vybavení tak, jak jste byl/a vyškolen/a k jeho používání. Neměl/a byste používat stroje, pokud vám nebylo předvedeno, jak je bezpečně používat. Pokud jste neabsolvoval/a školení nebo si nepamatujete jeho části, požádejte před jejich použitím o ukázku.
  • Musíte dodržovat pokyny pro používání všeho, co je vám poskytnuto pro vaši bezpečnost a ochranu zdraví, například roušky, ochranné prostředky nebo reflexní oděv.
  • Musíte pomáhat svému zaměstnavateli snižovat zdravotní a bezpečnostní rizika na pracovišti tím, že mu nahlásíte zpozorované riziko nebo sdělíte kolegovi, že pracuje způsobem, kterým by mohl přivodit újmu sobě nebo druhým.

Is this page useful?

Updated 2022-12-07