5. Co byste měl/a udělat, pokud si děláte obavy o své zdraví a bezpečnost

Na pracovišti by měly být k dispozici bezpečnostní pokyny (například plakát zákona o BOZP) o tom, jak nahlásit obavy týkající se bezpečnosti. Pokud jej nemůžete najít nebo si nejste jist/a, co dělat, prodiskutujte to se svým zaměstnavatelem, manažerem nebo nadřízeným. Můžete si také promluvit s případným zástupcem pro bezpečnost na pracovišti.

Pokud jste nahlásil/a své obavy o bezpečnost a domníváte se, že váš zaměstnavatel nepřijal vhodná opatření na ochranu vás nebo druhých pracovníků, můžete je s ním znovu projednat, nebo kontaktujte HSE. S organizací HSE můžete mluvit důvěrně a nemusíte uvádět své jméno.

Is this page useful?

Updated 2022-12-07