6. Další informace a podpora

Pokud pracujete v zábavním průmyslu nebo máte přechodnou práci, další informace najdete také v příručce o bezpečnosti a ochraně zdraví pro pracovníky v zábavním průmyslu nebo zaměstnané přes agenturu a na dobu určitou.

Kromě bezpečnosti a ochrany ochrana zdraví při práciposkytují britské právní předpisy pracovníkům také základní práva, jako je maximální délka pracovní doby, volno, přestávky a nárok na placenou dovolenou.

Obecné informace týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví přeložené do různých jazyků naleznete v části Publikace v jiných jazycích.

Organizace poskytující podporu pracovníkům
Informace Popis
Požadavky pohraniční a imigrační agentury Border and Immigration Agency pro usedlíky Tato webová stránka vám pomůže porozumět imigračnímu systému a tomu, jaká jsou vaše práva a povinnosti při podání žádosti.
GOV.UK Přístup k široké škále ministerských resortů a jejich informacím
Trades Union Congress (TUC Kongres odborových svazů) Zastupuje lidi pracující v Británii – Průvodce právy, na která máte v práci nárok
UK Income Tax Advice (Daňové poradenství ve Spojeném království) Vládní poradenství v oblasti daní, pokud přijdete žít do Spojeného království.
Construction Skills (Stavební dovednosti) Podporuje efektivní integraci migrujících pracovníků. Poskytuje informace o tom, jak kartičky Construction Skills Certification Scheme (CSCS) mohou být užitečné.
Citizens Advice (Občanská poradna) Pomoc a místní poradenství týkající se života a práce v Anglii, Walesu, Skotsku a Severním Irsku. Místní občanské poradenské centrum může zprostředkovat zaměstnavatelům kontakt s komunitními skupinami migrantů pro pomoc s překlady, náborem atd.
Gangmasters and Labour Abuse Authority (GLAA, Úřad pro prevenci nelegální práce a vykořisťování) Reguluje podniky, které dodávají pracovníky pro zemědělství, zahradnictví, sběr měkkýšů a související zpracovatelský a obalový průmysl. Máte-li jakékoli obavy o blahobyt pracovníků nebo poskytovatele pracovní síly, který působí bez licence, obraťte se na GLAA (Tel.: 0845 602 5020).

Is this page useful?

Updated 2022-12-21