3. Pokud máte zdravotní postižení nebo jste čerstvá nebo nastávající matka 

Pokud máte zdravotní postižení, které vám nebrání v práci, ale může ovlivnit vaši bezpečnost nebo bezpečnost jiných osob při výkonu určitých typů práce, doporučujeme o tom informovat svého zaměstnavatele, aby vám mohl zajistit jinou práci.

Doporučujeme také informovat zaměstnavatele (písemně), pokud jste těhotná, kojíte nebo se vám v posledních 6 měsících narodilo dítě.

Nemusíte svému zaměstnavateli sdělovat, zda máte zdravotní postižení nebo jste čerstvá či nastávající matka, ani žádné další podrobnosti, pokud jste mu to již sdělili. Pokud mu však neřeknete o svém stavu, nebude moci podniknout žádné nezbytné kroky k ochraně vašeho zdraví a bezpečnosti, takže je ve vašem zájmu, abyste ho informoval/a.

Další informace najdete v našich pokynech pro zdravotně postižené pracovníky a nové a nastávající matky.

Is this page useful?

Updated 2022-12-07