1. Přehled

Všichni pracovníci jsou chráněni britským zákonem o BOZP bez ohledu na to, zda mají ze zákona povoleno pracovat ve Velké Británii, nebo nikoli.

Každý pracovník má právo na bezpečné pracoviště, kde jsou veškerá rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost náležitě řízena.

To znamená, že váš zaměstnavatel musí v průběhu trvání pracovního poměru chránit vaše zdraví, bezpečnost a blahobyt. Má ze zákona odpovědnost za vaši bezpečnost při práci, takže máte právo vědět, kdo vás zaměstnává. Pokud identita vašeho zaměstnavatele není zřejmá nebo si nejste jist/a, kdo to je, zeptejte se někoho, třeba svého nadřízeného.

Britský zákona o BOZP ustanovuje povinnosti jak pro pracovníky, tak pro zaměstnavatele.

Is this page useful?

Updated 2022-12-07