2. Co musíte udělat jako zaměstnavatel

Jako zaměstnavatel odpovídáte za zdraví, bezpečnost a blahobyt každé osoby, která pro vás vykonává práci, a každého, kdo by mohl být touto prací ovlivněn, jako jsou návštěvníci nebo veřejnost.

Před nástupem do práce byste měl/a zohlednit kompetence a potřeby migrujících pracovníků:

  • zvážit jejich znalost anglického jazyka a základní kompetence (např. gramotnost, matematickou gramotnost, tělesné rysy, celkový zdravotní stav, příslušné pracovní zkušenosti) včetně toho, zda jsou v dané práci noví,
  • před nástupem na pracoviště zkontrolovat, zda mají požadovanou kvalifikaci a dovednosti včetně toho, zda je jejich odborná kvalifikace slučitelná s kvalifikací ve Velké Británii.

Pokud vaše firma využívá nebo dodává pracovníky v zábavním průmyslu nebo zaměstnané přes agenturu nebo na přechodnou dobu, přečtěte si naše pokyny k bezpečnosti a ochraně zdraví pro zakázkovou ekonomiku, agenturní a dočasné pracovníky, abyste se obeznámil/a se svými povinnostmi.

Is this page useful?

Updated 2022-12-07