3. Informace, pokyny, školení a dohled 

Jako zaměstnavatel byste měl/a posoudit, jaké informace, pokyny a školení každý pracovník potřebuje, a zajistit, aby byly k dispozici v době nástupu do práce.

Měl/a byste jmenovat někoho, kdo je sdělí, a poskytnout podrobnosti o tom, kde, kdy a jak to bude provedeno.

Při poskytování základního školení souvisejícího s prací byste měl/a:

  • pečlivě naplánovat úvodní školení a poskytnout jej jednoduchým jazykem,
  • poskytnout informace o rizicích, kterým mohou být pracovníci vystaveni, a o opatřeních, která budou muset přijmout, aby se jim vyhnuli, včetně toho, jak používat ochranné prostředky,
  • zkontrolovat, zda pracovníci plně rozumí informacím a školení, které jim byly poskytnuty, abyste se ujistil/a, že mohou pracovat bezpečně a vědí, jak nahlásit obavy související s BOZP,
  • zajistit, aby pracovníci plně porozuměli veškerým nouzovým opatřením a postupům,
  • zajistit, aby pracovníci podléhali přiměřenému dohledu a byli schopni účinně komunikovat se svými nadřízenými,
  • zvážit potřeby pracovníků, kteří nemluví dobře anglicky (nebo vůbec) a zda budete potřebovat překladatelské služby.

Is this page useful?

Updated 2022-12-07