4. Pomoc s jazykovými problémy

Zaměstnavatelé mají povinnost poskytovat zaměstnancům srozumitelné informace. Nemusí to být písemně nebo nutně v angličtině, ale pracovní pokyny, rizika, bezpečnostní opatření a nouzové postupy musí být sdělovány všem zaměstnancům jasně.

Zákon o BOZP nevyžaduje, aby pracovníci uměli anglicky, ale studium jazyka by mělo pomoci snížit komunikační obtíže a ušetřit náklady na překlady. Pro neanglicky mluvící to můžete udělat prostřednictvím pružné pracovní doby, což jim umožní studovat ‘pracovní angličtinu’.

Je důležité zajistit, aby pracovníci mohli efektivně komunikovat se svým nadřízeným a spolupracovníky. Možnosti, jak zajistit efektivní komunikaci, když lidé na pracovišti nemluví plynule stejným jazykem, zahrnují:

  • požádat zaměstnance, který sdílí stejný mateřský jazyk a také mluví dobře anglicky, aby působil jako tlumočník,
  • vyhledat pomoc zvenčí tím, že najmete profesionálního (akreditovaného) tlumočníka, použít profesionální překladatelský software nebo bezplatné online nástroje,
  • využít ‘kolegiální systém’, tedy spárovat zkušené pracovníky s novými nebo nezkušenými migrujícími pracovníky, kteří hovoří stejným jazykem,
  • používat neverbální komunikaci jako video a audio – můžete také používat mezinárodně uznávané značky a symboly (například výstražné značky) a používat ruční signály,
  • na školeních používat jednoduchou a jasnou angličtinu a zároveň proškolit mistry, aby uměli srozumitelně komunikovat s lidmi s omezenou znalostí angličtiny.

Is this page useful?

Updated 2022-12-07