6. Další informace a podpora

Více od HSE, GOV.UK a dalších organizací

HSE
Informace a podpora Popis
Publikace v jiných jazycích Přeložené všeobecné pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví
Nahlásit incident (RIDDOR) Jak nahlásit úraz nebo nemoc způsobené prací
Řízení rizik a hodnocení rizik na pracovišti Kroky, které musí zaměstnavatelé podniknout k zajištění bezpečnosti pracovníků
Dobré pracovní podmínky Pokyny pro zaměstnavatele k sociálním opatřením
GOV.UK
Informace Popis
Nábor lidí ze zemí mimo Spojené království Zaměstnávání migrujících pracovníků po vystoupení Spojeného království z Evropské unie
Právo pracovat ve Spojeném království Jak zjistit, zda mají lidé zákonné právo pracovat ve Spojeném království
Další organizace
Informace Popis
Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS, Poradenská, smírčí a rozhodčí služba) Bezplatné a nestranné poradenství v oblasti práv předpisů a osvědčených postupů na pracovišti Poradenství v oblasti platu, pracovní doby, přestávek a dovolené atd.
Trades Union Congress (TUC, Kongres odborových svazů) Zastupuje pracovníky ve Velké Británii. Informace o právech v oblasti BOZP, přeložené do různých jazyků
Citizens Advice (Občanská poradna) Pomoc a místní poradenství týkající se života a práce v Anglii, Walesu, Skotsku a Severním Irsku. Místní občanské poradenské centrum může zprostředkovat zaměstnavatelům kontakt s komunitními skupinami migrantů pro pomoc s překlady, náborem atd.
Equality and Human Rights Commission (Komise pro rovnost a lidská práva) Poradenství pro zaměstnavatele a pracovníky ohledně férového zacházení a předcházení diskriminaci na pracovišti
Gangmasters and Labour Abuse Authority (GLAA, Úřad pro prevenci nelegální práce a vykořisťování) Zkoumá pracovní vykořisťování v Anglii a Walesu a reguluje podniky dodávající pracovníky pro zemědělství, zahradnictví, sběr měkkýšů a související zpracovatelský a obalový průmysl. Kontaktujte nás, pokud si děláte obavy o blahobyt pracovníků nebo poskytovatele pracovní síly, který působí bez licence.
National Information Centre for global qualifications and skills (UK ENIC, Národní informační centrum Spojeného království pro globální kvalifikace a dovednosti) Pomoc a poradenství pro zaměstnavatele ohledně kontroly rovnocennosti zahraničních odborných, akademických nebo odborných národních kvalifikací ve Spojeném království
Construction Industry Training Board (CITB, Rada pro vzdělávání ve stavebnictví) Provozuje programy školení v oblasti bezpečnosti, jako je systém certifikace stavebních dovedností (CSCS)
National Farmers’ Union (NFU, Národní odbor zemědělců) Jejich služby pro členy zahrnují poradenství v otázkách zaměstnanosti a bezpečnosti od odborného týmu poradců.
The International Language Association (ICC, Mezinárodní jazyková asociace) Informace o jazykových službách a školení v oblasti kulturního povědomí

Is this page useful?

Updated 2023-04-11