5. Ubytování

Mnoho zahraničních/migrujících pracovníků si sice zajistí vlastní ubytování, existují ovšem odvětví (například zemědělství), kde by jim ubytování mohl poskytnout zaměstnavatel.

Pokud poskytujete pracovníkům trvalé ubytování (nikoli dočasné přístřeší), měl/a byste si být vědom/a toho, že se na něj vztahují zákony o bydlení (Housing Acts) prosazované místními úřady. To neplatí pro mobilní ubytování, jako jsou karavany nebo obytné kontejnery.

Pokud poskytujete ubytování v karavanech, podléhá to zákonu o karavanových lokalitách a kontrole rozvoje z roku 1960 (Caravan Sites and Control of Development Act 1960). Lokality obvykle vyžadují stavební povolení a podléhají povolení od místních orgánů.

Pracovníci by měli mít možnost bezpečného přístupu k jakémukoli ubytování, které jim bylo poskytnuto, a toto ubytování by mělo splňovat bezpečnostní normy pro elektrické a plynové přípojky.

Is this page useful?

Updated 2022-12-07