4. Pagalba kalbos klausimais

Darbdaviai privalo teikti darbuotojams suprantamą informaciją. Tai nebūtinai turi būti raštu ar net nebūtinai anglų kalba, jei darbo instrukcijos, pavojai, saugos priemonės ir avarinės procedūros yra aiškiai pateiktos visiems darbuotojams.

Sveikatos ir saugos teisės aktuose nereikalaujama, kad darbuotojai mokėtų anglų kalbą, tačiau kalbos mokymasis turėtų padėti sumažinti bendravimo sunkumus ir sutaupyti vertimo išlaidų. Neanglakalbiams galite padėti sudarydami lanksčias darbo sąlygas, kad jie galėtų mokytis ‘anglų kalbos darbo vietoje’.

Svarbu užtikrinti, kad darbuotojai galėtų efektyviai bendrauti su savo vadovu ir bendradarbiais. Kai kurios galimybės, kaip užtikrinti efektyvų bendravimą, kai darbo vietoje visi žmonės nekalba ta pačia kalba, yra šios:

  • paprašyti darbuotojo, kurio gimtoji kalba yra ta pati ir kuris taip pat gerai kalba angliškai, būti vertėju;
  • kreiptis pagalbos iš išorės, samdant profesionalų (akredituotą) vertėją žodžiu, naudojantis profesionalia vertimo programine įranga arba nemokamomis internetinėmis priemonėmis;
  • naudoti ‘bičiulių sistemą’, suporuojant patyrusius darbuotojus su naujais arba nepatyrusiais darbuotojais migrantais, kurie kalba ta pačia kalba;
  • naudoti neverbalinį bendravimą, pavyzdžiui, vaizdo ir garso įrašus, taip pat galite naudoti tarptautiniu mastu pripažintus ženklus ir simbolius (pvz., pavojaus ženklus) bei rankų gestus;
  • mokymuose naudoti paprastą ir aiškią anglų kalbą, taip pat mokyti prižiūrėtojus, kad jie galėtų aiškiai bendrauti su žmonėmis, kurių anglų kalbos žinios ribotos.

Is this page useful?

Updated2022-12-07