1. Apžvalga

Čia bus paaiškintos jūsų, kaip darbdavio, pareigos pagal Didžiosios Britanijos sveikatos ir saugos įstatymus, kad  apsaugoti darbuotojus migrantus.

Visi darbuotojai yra apsaugoti pagal sveikatos ir saugos įstatymus, nesvarbu, ar jie turi teisinę teisę dirbti Didžiojoje Britanijoje, ar ne. Darbuotojams migrantams taikomi tokie patys įstatymai kaip ir britų darbuotojams.

Pagal ją atsakomybė už sveikatą ir saugą tenka tiek darbdaviams, tiek ir darbuotojams.

Darbuotojai iš kitų šalių gali susidurti su nepažįstama rizika, kartais dėl kitokios darbo aplinkos ar darbo kultūros nei jų gimtojoje šalyje.

Migruojantys darbuotojai dažniausiai dirba tokiose pramonės šakose kaip:

 • žemės ūkis ir maisto perdirbimas
 • maitinimas ir viešbučių tinkluose 
 • valymas
 • statyba
 • sveikatos priežiūra
 • gamyba
 • atliekos ir jų perdirbimas

Šiose ir kitose pramonės šakose yra gerai žinomų pavojų sveikatai bei saugai, todėl migruojantiems darbuotojams gali kilti didesnis pavojus, jei:

 • jie palyginti trumpai dirbo Didžiojoje Britanijoje;
 • jie yra naujokai darbe arba nėra susipažinę su pramone, todėl nesupranta galimos rizikos;
 • jie turi mažai žinių apie Didžiosios Britanijos sveikatos ir saugos sistemą arba mūsų sistema skiriasi nuo jų gimtosios šalies sistemos;
 • jie turi mažai žinių apie savo teises į sveikatą ir saugą, apie tai, kaip iškelti klausimą darbdaviui arba kaip gauti pagalbą;
 • kalbos kliūtis riboja jų gebėjimą veiksmingai bendrauti su kitais darbuotojais ir vadovais, todėl sunku suprasti mokymus ir instrukcijas;
 • darbdavys nepatikrina darbuotojų įgūdžių (įskaitant kalbų mokėjimą) arba nesuteikia tinkamo sveikatos bei saugos mokymo ir instruktažo.

Is this page useful?

Updated2022-12-07