3. Informavimas, instruktavimas, mokymas ir priežiūra 

Darbdavys turėtu įvertinti, kokios informacijos, instrukcijų ir mokymų reikia kiekvienam darbuotojui, ir užtikrinti, kad jie būtų parengti, kai jis pradės dirbti.

Turėtumėte paskirti atsakingą asmenį ir pateikti išsamią informaciją apie tai, kur, kada ir kaip tai bus atlikta.

Teikdami būtinus, su darbu susijusius mokymus, turėtumėte:

  • kruopščiai suplanuoti įvadinius mokymus ir juos rengti paprasta bei suprantama kalba;
  • suteikti informacijos apie riziką, kuri gali kilti darbuotojams, ir atsargumo priemones, kurių jie turi imtis, kad jos išvengtų, įskaitant tai, kaip naudotis saugos priemonėmis;
  • patikrinti, ar darbuotojai visiškai supranta jiems suteiktą informaciją ir mokymus, kad galėtų saugiai dirbti ir ar žino, kaip pranešti apie sveikatos ir saugos problemas;
  • užtikrinti, kad darbuotojai visiškai suprastų visas avarines priemones ir procedūras;
  • užtikrinti, kad darbuotojai būtų tinkamai prižiūrimi ir galėtų veiksmingai bendrauti su savo vadovais;
  • apsvarstyti darbuotojų, kurie blogai kalba angliškai (arba visai nekalba angliškai), poreikius ir apgalvoti, ar reikės vertimo paslaugų.

Is this page useful?

Updated2022-12-07