6. Daugiau gairių ir pagalbos

Daugiau informacijos iš Sveikatos ir darbo saugos tarnybos (angl. HSE), GOV.UK ir kitų organizacijų

HSE
Gairės ir pagalba Aprašymas
Leidiniai kitomis kalbomis Išverstos bendrosios sveikatos ir darbo saugos gairės
Pranešimas apie incidentą (RIDDOR) Kaip pranešti apie sužalojimą darbe ar sveikatos sutrikimą.
Rizikos valdymas ir rizikos įvertinimas darbe Veiksmai, kurių darbdaviai turi imtis, kad darbuotojai būtų saugūs
Socialinė gerovė darbe Gairės darbdaviams dėl socialinės apsaugos nuostatų
GOV.UK
Gairės Aprašymas
Ne Jungtinės Karalystės gyventojų įdarbinimas Migruojančių darbuotojų įdarbinimas po JK išstojimo iš Europos Sąjungos
Teisė dirbti Jungtinėje Karalystėje Kaip patikrinti, ar asmenys turi teisėtą teisę dirbti JK
Kitos organizacijos
Gairės Aprašymas
Patariamoji, taikinimo ir arbitražo tarnyba (ACAS) Nemokamos, nešališkos konsultacijos apie teises, taisykles ir geriausią praktiką darbo vietoje. Patarimai dėl darbo užmokesčio, darbo laiko, poilsio pertraukų, atostogų ir kt
Profesinių sąjungų kongresas (TUC) Atstovauja darbuotojus Didžiojoje Britanijoje. Į įvairias kalbas išversta informacija apie teisę į sveikatą ir saugą darbe
Piliečių konsultavimas Pagalba ir vietinės konsultacijos dėl gyvenimo bei darbo Anglijoje, Velse, Škotijoje ir Šiaurės Airijoje. Vietinis gyventojų konsultavimo centras gali padėti darbdaviams susisiekti su migrantų bendruomenės grupėmis, kad jie padėtų atlikti vertimus, įdarbinti ir pan.
Lygių ir žmogaus teisių komisija Patarimai darbdaviams ir darbuotojams dėl vienodų darbo sąlygų ir diskriminacijos prevencijos darbo vietoje
Kovos su neteisėtu ir priverstiniu įdarbinimu tarnyba (angl. Gangmasters and Labour Abuse Authority (GLAA)) Tiria išnaudojimą darbe Anglijoje ir Velse ir reguliuoja įmonių, tiekiančių darbuotojus žemės ūkiui, sodininkystei, vėžiagyvių rinkimui ir jų perdirbimo bei pakavimo pramonei, veiklą. Susisiekite, jei jums neramu dėl darbuotojų gerbūvio arba įtariate, kad darbdavys, neturi reikalaujamo leidimo;
Jungtinės Karalystės nacionalinis visuotinių kvalifikacijų ir įgūdžių informacijos centras (UK ENIC) Pagalba ir konsultacijos darbdaviams, norintiems patikrinti, ar užsienyje įgyta nacionalinio lygio akademinė ar profesinė kvalifikacija yra lygiavertė Jungtinėje Karalystėje
Statybos pramonės mokymo taryba (CITB) Vykdo saugos mokymo programas, tokias kaip Statybos įgūdžių sertifikavimo sistema (CSCS)
Nacionalinė ūkininkų sąjunga (NFU) Į jų nariams teikiamas paslaugas įeina ir specialistų patarimai  užimtumo ir saugos klausimais
Tarptautinė kalbų asociacija (ICC) Informacija apie paslaugas, susijusias su kalbomis ir kultūrinio sąmoningumo mokymus

Is this page useful?

Updated2023-04-11