5. Apgyvendinimas

Nors daugelis darbuotojų atvykusiems iš užsienio ir (arba) migruojantys darbuotojai pasirūpins savo apgyvendinimu, yra keletas pramonės šakų (pavyzdžiui, žemės ūkio), kuriose darbdavys gali suteikti būstą.

Jei darbuotojams suteikiate nuolatinį, pastovų būstą (ne laikiną prieglobstį), turėtumėte žinoti, kad tam taikomi Būsto įstatymai, kuriuos įgyvendina vietos valdžios institucijos. Tai netaikoma kilnojamajam būstui, pavyzdžiui, nameliams-autopriekaboms ar konteineriams.

Jei teikiate gyvenamąsias patalpas karavanuose, jums taikomas 1960 m. Karavanų aikštelių ir plėtros kontrolės įstatymas. Sklypams paprastai reikalingas planavimo leidimas, kurį išduoda vietos valdžios institucijos.

Darbuotojai turėtų turėti galimybę saugiai patekti į jiems suteiktas gyvenamąsias patalpas arba iš jų išeiti ir jos turėtų atitikti elektros bei dujų saugos standartus.

Is this page useful?

Updated2022-12-07