6. Vēl citi norādījumi un atbalsts

Papildu informācija, ko sniedz HSE, GOV.UK un citas organizācijas

HSE
Norādījumi un atbalsts Apraksts
Publikācijas citās valodās Tulkojums vispārīgajiem norādījumiem par veselības aizsardzību un drošību
Ziņošana par incidentu (RIDDOR) Kā ziņot par traumu vai veselības problēmu darba dēļ
Risku pārvaldīšana un riska novērtēšana darbā Darbības, kas jāveic darba devējiem, rūpējoties par darbinieku drošību
Labklājība darbā Norādījumi darba devējiem par labklājības nodrošināšanu
GOV.UK
Norādījumi Apraksts
Personu vervēšana ārpus Apvienotās Karalistes Migrējošo darba ņēmēju nodarbināšana pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības
Tiesības strādāt Apvienotajā Karalistē Kā pārbaudīt, vai cilvēkiem ir likumīgas tiesības strādāt Apvienotajā Karalistē
Citas organizācijas
Norādījumi Apraksts
Konsultāciju, izlīguma un arbitrāžas dienests (ACAS, Advisory, Conciliation and Arbitration Service) Objektīva bezmaksas konsultācija par tiesībām darba vietā, noteikumiem un labāko praksi. Konsultācija par darba samaksu, darba laiku, pārtraukumiem atpūtai, brīvdienām utt.
Arodbiedrību kongress (TUC, Trades Union Congress) Pārstāv strādniekus Lielbritānijā. Informācija par veselības aizsardzības un drošības tiesībām darbā, kas ir tulkota dažādās valodās
Iedzīvotāju konsultāciju birojs (Citizens Advice Bureau) Palīdzība un vietējiem apstākļiem pielāgota konsultācija par dzīvošanu un strādāšanu Anglijā, Velsā, Skotijā un Ziemeļīrijā. Vietējais Iedzīvotāju konsultāciju birojs var palīdzēt darba devējiem sazināties ar migrantu kopienu grupām, tā nodrošinot palīdzību ar tulkošanu, darbinieku vervēšanu utt.
Vienlīdzības un cilvēktiesību komisija Ieteikumi darba devējiem un strādniekiem par taisnīgu izturēšanos un diskriminācijas novēršanu darba vietā.
Darbaspēka vervēšanas starpnieku un darbaspēka ļaunprātīgas izmantošanas uzraudzības iestāde (GLAA, Gangmasters and Labour Abuse Authority) Izmeklē darbaspēka ekspluatāciju Anglijā un Velsā un uzrauga uzņēmumus, kuri nodrošina darbiniekus lauksaimniecības, dārzkopības, čaulgliemju vākšanas un to apstrādes un iepakošanas nozarēm. Sazinieties ar to, ja esat nobažījies par darbinieku labklājību vai darbaspēka nodrošinātāja darbu bez licences
Apvienotās Karalistes Nacionālais informācijas centrs (UK ENIC, UK National Information Centre) – informācijas sniegšanai par starptautiskām kvalifikācijām un iemaņām Palīdzība un ieteikumi darba devējiem, kas pārbauda ārvalstīs iegūtas valsts mēroga arodizglītības, akadēmiskās izglītības vai profesionālās izglītības atbilstību Apvienotajā Karalistē piešķirtajām kvalifikācijām
Celtniecības nozares apmācības padome (CITB, Construction Industry Training Board) Nodrošina tādas drošības apmācības shēmas kā Celtniecības nozares sertifikācijas shēma (CSCS, Construction Skills Certification Scheme).
Nacionālā lauksaimnieku savienība (NFU, National Farmer’s Union) Tās biedriem sniegtais pakalpojums ietver specializētu konsultantu grupas sniegtus ieteikumus par nodarbinātību un drošības jautājumiem.
Starptautiskā valodas asociācija (ICC, International Language Association) Informācija par valodas pakalpojumiem un apmācība par kultūrizpratni

Is this page useful?

Updated2023-04-11