1. Pārskats

Tas paskaidros jūsu kā darba devēja pienākumus saistībā ar migrējošo darba ņēmēju aizsardzību atbilstoši Lielbritānijas veselības aizsardzības un drošības likumam.

Saskaņā ar veselības aizsardzības un drošības likumu tiek aizsargāti visi strādnieki, neatkarīgi no tā, vai viņiem ir vai nav likumīgas tiesības strādāt Lielbritānijā. Šis likums vienādā mērā attiecas uz migrējošajiem darba ņēmējiem un Lielbritānijas strādniekiem.

Tas nosaka ar veselības aizsardzību un darba drošību saistītus pienākumus gan darba devējiem, gan darbiniekiem.

Darbiniekiem, kuri nav no Lielbritānijas, var rasties nezināmi riski, reizēm saistībā ar atšķirīgu darba vidi vai darba kultūru nekā viņu mītnes valstī.

Migrējošie darba ņēmēji bieži strādā tādās nozarēs kā:

 • lauksaimniecība un pārtikas pārstrāde;
 • ēdināšana un viesmīlība;
 • tīrīšana;
 • būvniecība;
 • veselības aprūpe;
 • ražošana;
 • atkritumu apsaimniekošana un otrreizējā pārstrāde.

Šajās un citās nozarēs ir labi zināmi veselības un drošības riski, un tajās var būt paaugstināts risks migrējošajiem darba ņēmējiem tad, kad:

 • viņiem ir bijis salīdzinoši neilgs nodarbinātības periods Lielbritānijā;
 • viņi ir jauni šajā darbā vai nepazīst šo nozari, un līdz ar to nesaprot visus riskus;
 • viņiem ir ierobežotas zināšanas par Lielbritānijas veselības aizsardzības un darba drošības sistēmu vai mūsu sistēmas ietvaros tiek izmantota atšķirīga pieeja nekā sistēmas ietvaros viņu mītnes valstī;
 • viņiem ir ierobežotas zināšanas par savām tiesībām saistībā ar veselības aizsardzību un darba drošību, par to, kā izteikt savas bažas par kādu problēmu darba devējam, un par to, kā saņemt palīdzību;
 • valodas barjera ierobežo viņu spēju efektīvi sazināties ar citiem darbiniekiem un darba uzraugiem, apgrūtinot apmācības un norādījumu saprašanu;
 • darba devēji nepārbauda viņu darba iemaņas (tostarp valodas iemaņas) vai nenodrošina atbilstošu apmācību par veselības aizsardzību un darba drošību un nesniedz norādījumus.

Is this page useful?

Updated2022-12-07