5. Izmitināšana

Kaut arī daudzi ārvalstu strādnieki / migrējošie darba ņēmēji paši parūpējas par savu apmešanās vietu, dažās nozarēs (piemēram, lauksaimniecības nozarē) darba devējs var nodrošināt mājvietu.

Ja jūs padarāt darbiniekiem pieejamu pastāvīgu, noteiktu apmešanās vietu (nevis pagaidu patvēruma vietu), tad jums ir jāzina, ka uz to attiecas tiesību akti par mājokļiem, kuru izpildi uzrauga vietējās pašvaldības. Tas neattiecas uz tādām pārvietojamām izmitināšanas vietām kā vieglie dzīvojamie automobiļi vai konteineri.

Ja jūs nodrošināt cilvēku izmitināšanu vieglajos dzīvojamajos automobiļos, tad uz to attiecas 1960. gada Likums par vietām, kurās novietoti vieglie dzīvojamie automobiļi, un apbūves kontroli. Šādās vietās parasti ir nepieciešama plānošanas atļauja un atļauja, ko devusi vietējā pašvaldība.

Darbiniekiem vajadzētu spēt droši iekļūt nodrošinātajā mājvietā un droši no tās izkļūt, kā arī tai vajadzētu atbilstelektriskās un gāzes drošības standartiem.

Is this page useful?

Updated2022-12-07