2. Lietas, kuras jādara jums kā darba devējam

Jūs kā darba devējs esat atbildīgs par jebkura jūsu uzdotā darba izpildītāja veselību, drošību un labklājību, kā arī jebkuras citas personas, ko var ietekmēt šis darbs, piemēram, apmeklētāju vai sabiedrības locekļu, veselību, drošību un labklājību.

Jums vajadzētu ņemt vērā migrējošo darba ņēmēju kompetenci un vajadzības pirms darba uzsākšanas:

  • apsverot viņu angļu valodas prasmi un pamatkompetenci (piemēram, rakstpratību, prasmi rēķināt, fiziskos raksturlielumus, vispārīgo veselību un atbilstošo darba pieredzi), tostarp to, vai viņi ir iepriekš veikuši līdzīgu darbu;
  • pārbaudot viņu kvalifikāciju un prasmes pirms sākšanas strādāt darbavietā, tostarp to, vai viņu saņemtā profesionālā kvalifikācija ir pielīdzināma Lielbritānijā saņemamajai kvalifikācijai.

Ja jūsu uzņēmums izmanto reiždarba veicējus, aģentūras darbiniekus vai pagaidu darbiniekus, izlasiet mūsunorādījumus par veselību un drošību, kas attiecas uz reižudarba veicējiem, aģentūru darbiniekiem un pagaidu darbiniekiem, lai saprastu savus pienākumus.

Is this page useful?

Updated2022-12-07