6. Rhagor o ganllawiau a chymorth

Os ydych chi'n gweithio yn yr economi gig neu'n gwneud gwaith dros dro, byddwch hefyd yn dod o hyd i ragor o ganllawiau yn Iechyd a diogelwch ar gyfer yr economi gig, gweithwyr asiantaeth a dros dro.

Yn ogystal â Diogelu Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith, mae cyfraith Prydain hefyd yn rhoi hawliau sylfaenol i weithwyr fel cyfyngiadau ar ba mor hir y mae'n rhaid i chi weithio, amser i ffwrdd, seibiannau gorffwys a gwyliau blynyddol cyflogedig.

Ar gyfer canllawiau iechyd a diogelwch cyffredinol sydd wedi'u cyfieithu i wahanol ieithoedd, ewch i Gyhoeddiadau mewn ieithoedd eraill

Sefydliadau sy'n cefnogi gweithwyr
Canllawiau Disgrifiad
Gofynion yr Asiantaeth Ffiniau a Mewnfudo ar gyfer sefydlu Bydd y wefan hon yn eich helpu i ddeall y system fewnfudo a beth yw eich hawliau a'ch cyfrifoldebau pan fyddwch yn gwneud cais
GOV.UK Mynediad at a gwybodaeth o ystod eang o adrannau'r llywodraeth
Cyngres Undebau Llafur (TUC) Cynrychioli pobl sy'n gweithio ym Mhrydain - Canllaw i'r hawliau mae gennych hawl iddynt yn y gwaith
Cyngor Treth Incwm y DU Cyngor y llywodraeth ar dreth os ydych chi'n dod i fyw yn y DU
Sgiliau adeiladu Cefnogi integreiddio gweithwyr mudol yn effeithiol. Yn rhoi manylion am sut y gallai cardiau Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) fod yn ddefnyddiol.
Cyngor ar Bopeth Help a chyngor lleol ar fyw a gweithio yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Mae'n bosibl y bydd y ganolfan Cyngor ar Bopeth leol yn gallu rhoi cyflogwyr mewn cysylltiad â grwpiau cymunedol mudol am help gyda chyfieithiadau, recriwtio ac ati
Awdurdod y Meistri Gangiau a Cham-drin Llafur Rheoleiddio busnesau sy'n cyflenwi gweithwyr yn y diwydiannau amaeth, garddwriaeth, casglu pysgod cregyn a diwydiannau prosesu a phecynnu cysylltiedig. Os oes gennych unrhyw bryderon am les gweithwyr neu ddarparwr llafur sy'n gweithredu heb drwydded cysylltwch â'r GLAA (Ffôn: 0845 602 5020).

Is this page useful?

Updated2022-12-21