3. Gwybodaeth, cyfarwyddyd, hyfforddiant a goruchwyliaeth 

Fel cyflogwr, dylech asesu pa wybodaeth, cyfarwyddyd a hyfforddiant sydd ei angen ar bob gweithiwr a sicrhau ei fod mewn lle ar gyfer pryd maen nhw'n dechrau gweithio.

Dylech enwebu rhywun i'w ddanfon a rhoi manylion am ble, pryd a sut y caiff ei wneud.

Wrth ddarparu hyfforddiant hanfodol sy'n gysylltiedig â swyddi, dylech:

  • cynllunio hyfforddiant sefydlu'n ofalus a'i gyflwyno gydag iaith blaen, syml
  • rhoi gwybodaeth am y risgiau y gallai gweithwyr fod yn agored iddynt a'r rhagofalon y bydd angen iddynt eu cymryd i'w hosgoi, gan gynnwys sut i ddefnyddio offer diogelwch
  • gwirio bod gweithwyr yn deall yn iawn y wybodaeth a'r hyfforddiant a roddwyd iddynt i sicrhau eu bod yn gallu gweithio'n ddiogel a gwybod sut i godi pryderon iechyd a diogelwch
  • sicrhau bod gweithwyr yn deall yn llawn unrhyw drefniadau a gweithdrefnau brys
  • sicrhau bod gweithwyr yn cael eu goruchwylio'n ddigonol ac yn gallu cyfathrebu'n effeithiol â'u goruchwylwyr
  • ystyried anghenion gweithwyr sydd ddim yn siarad Saesneg yn dda (neu o gwbl) ac a fydd angen gwasanaethau cyfieithu arnoch

Is this page useful?

Updated2022-12-09