1. Trosolwg

Bydd hyn yn esbonio eich cyfrifoldebau fel cyflogwr o dan gyfraith iechyd a diogelwch Prydain i ddiogelu gweithwyr mudol.

Mae pob gweithiwr yn cael eu diogelu o dan gyfraith iechyd a diogelwch, p'un a oes ganddyn nhw hawl cyfreithiol i weithio ym Mhrydain Fawr ai peidio. Mae'r gyfraith yn berthnasol yr un fath i weithwyr mudol ag y mae i weithwyr Prydeinig.

Mae'n rhoi cyfrifoldebau iechyd a diogelwch ar gyflogwyr a gweithwyr fel ei gilydd.

Gall gweithwyr o'r tu allan i Brydain ddod ar draws risgiau anghyfarwydd, weithiau oherwydd amgylchedd gwaith neu ddiwylliant gwaith gwahanol i'r hyn a brofwyd yn eu mamwlad.

Mae gweithwyr mudol yn gweithio'n gyffredin mewn diwydiannau megis:

 • amaethyddiaeth a phrosesu bwyd
 • arlwyo a lletygarwch
 • glanhau
 • adeiladu
 • gofal iechyd
 • gweithgynhyrchu
 • gwastraff ac ailgylchu

Mae gan y diwydiannau hyn a diwydiannau eraill risgiau iechyd a diogelwch adnabyddus a gallant ddarparu mwy o risg i weithwyr mudol pan:

 • maent wedi cael cyfnod cymharol fyr o gyflogaeth ym Mhrydain Fawr
 • maent yn newydd i'r swydd neu'n anghyfarwydd â'r diwydiant felly ddim yn deall yr holl risgiau
 • mae ganddynt wybodaeth gyfyngedig o system iechyd a diogelwch Prydain, neu mae gan ein system ymagwedd wahanol at y system yn eu mamwlad
 • nid oes ganddynt lawer o wybodaeth am eu hawliau iechyd a diogelwch, sut i godi problem gyda'u cyflogwr neu sut i gael help
 • mae rhwystrau iaith yn cyfyngu ar eu gallu i gyfathrebu'n effeithiol â gweithwyr a goruchwylwyr eraill, gan ei gwneud hi'n anodd deall hyfforddiant a chyfarwyddyd
 • mae cyflogwyr yn methu â gwirio eu sgiliau ar gyfer y gwaith (gan gynnwys sgiliau iaith) neu'n methu â darparu hyfforddiant a chyfarwyddyd iechyd a diogelwch priodol

Is this page useful?

Updated2022-12-09