5. Čo by ste mali robiť, ak máte obavy o svoje zdravie a bezpečnosť

Na vašom pracovisku by mali existovať bezpečnostné pokyny (napríklad plagát k právu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci), v ktorom sa poskytujú rady o tom, ako vyjadriť obavy o bezpečnosť. Ak ich nemôžete nájsť alebo si nie ste istí, čo robiť, porozprávajte sa o tom so svojím zamestnávateľom, manažérom alebo nadriadeným. Môžete sa tiež porozprávať so svojím zástupcom pre bezpečnosť na pracovisku, ak je k dispozícii.

Ak ste vyjadrili obavy o bezpečnosť a domnievate sa, že váš zamestnávateľ neprijal primerané opatrenia na ochranu vás alebo iných pracovníkov, môžete ho buď znova upozorniť, alebo kontaktovať HSE. S HSE môžete hovoriť dôverne a nemusíte uvádzať svoje meno.

Is this page useful?

Updated2022-12-09