2. Čo musíte urobiť ako pracovník

Musíte:

  • pracovať spôsobom, ktorý nespôsobuje riziko sebe ani nikomu inému, napríklad iným pracovníkom alebo ľuďom, ktorí by mohli prísť do kontaktu s prácou, ktorú vykonávate. Ak niečo nie je bezpečné, nikdy neriskujte
  • používať pracovné prostriedky spôsobom, akým ste boli vyškolení na ich používanie. nemali by ste používať stroje, ak vám nebolo ukázané, ako ich bezpečne používať. Ak ste neabsolvovali školenie alebo si nepamätáte jeho časti, požiadajte, aby vám to pred použitím ukázali
  • postupovať podľa pokynov na používanie čohokoľvek, čo je dodávané pre vaše zdravie a bezpečnosť, napríklad rúško, ochranné prostriedky alebo reflexné odevy
  • pomôcť svojmu zamestnávateľovi znížiť zdravotné a bezpečnostné riziká na pracovisku tým, že mu poviete, ak vidíte riziko, alebo poviete kolegovi, ak ho vidíte pracovať spôsobom, ktorým by mohol ublížiť sebe alebo iným

Is this page useful?

Updated2022-12-09