1. Prehľad

Všetci pracovníci sú chránení britskými zákonmi o bezpečnosti a ochrane zdravia bez ohľadu na to, či pracujú vo Veľkej Británii legálne alebo nie.

Každý pracovník má právo na bezpečné pracovisko, kde sú riadne kontrolované všetky riziká pre jeho zdravie a bezpečnosť.

To znamená, že váš zamestnávateľ musí chrániť vaše zdravie, bezpečnosť a blaho, kým pre neho pracujete. Zamestnávatelia sú právne zodpovední za vašu bezpečnosť pri práci, takže máte právo vedieť, kto vás zamestnáva. Ak totožnosť vášho zamestnávateľa nie je zrejmá alebo si nie ste istí, kto to je, opýtajte sa niekoho, napríklad svojho nadriadeného.

Podľa britských právnych predpisov pre bezpečnosť a ochranu zdravia majú pracovníci aj zamestnávatelia zodpovednosť.

Is this page useful?

Updated2022-12-09