4. Lietas, kuras jādara darba devējam

Darba devējiem attiecībā uz migrējošajiem darba ņēmējiem ir tādi paši pienākumi kā attiecībā uz Lielbritānijas darbaspēku.

Viņi ir atbildīgi par ikviena sava strādnieka veselību, drošību un labklājību darba vietā. Viņiem ir jāpārbauda, kādi var būt riski darbiniekiem un visiem citiem, kam darbs var nodarīt kaitējumu. Ja darba devējs identificē kādu risku, viņam ir jāinformē jūs par šo risku un piesardzības pasākumiem, kas veikti jūsu un citu strādnieku aizsardzībai.

Jūsu darba devēja galvenie pienākumi ir šādi:

  • informēt jūs par jebkuriem veselības un drošības riskiem saistībā ar jūsu darbu;
  • sniegt jums informāciju, norādījumus un apmācību, kas nepieciešama, lai jūs droši strādātu, un pēc tam pārbaudīt, vai esat to sapratis;
  • nodrošināt, lai jūs esat pietiekami apmācīts vadīt vai izmantot jebkuras mašīnas, un neļaut jums veikt šo darbu, ja neesat pietiekami apmācīts;
  • nodrošināt jums bezmaksas aizsarglīdzekļus vai apģērbu, ja tas ir nepieciešams darbam, un, ja jums ir jāstrādā ārā, šim apģērbam ir jābūt siltam un/vai ūdensizturīgam;
  • nodrošināt, lai jums ir piekļuve atbilstošām tualetes telpām, nomazgāšanās vietai un tīram dzeramajam ūdenim;
  • nodrošināt, lai jums būtu piekļuve pirmās palīdzības saņemšanai ārkārtas gadījumā;
  • apsvērt riskus sievietēm reproduktīvajā vecumā, it īpaši, ja viņas ir mātes cerībās vai zīda bērnu (piemēram, riskus var radīt darbs ar noteiktiem ķīmiskajiem produktiem);
  • apsvērt to, kādas vajadzības ir strādniekiem, kuriem ir mazāk par 18 gadiem, kas var būt mazāk spējīgi tikt galā ar tādām pašām fiziskā darba prasībām kā pilnīgi pieaudzis cilvēks vai kas var būt pakļauti lielākam riskam mazākas darba pieredzes dēļ.

Konkrētākus norādījumus lasiet mūsu ieteikumos migrējošo darba ņēmēju darba devējiem.

Is this page useful?

Updated2022-12-07