2. Lietas, kuras jādara jums kā darbiniekam

Jūsu pienākumi:

  • Jums ir jāstrādā tā, lai neradītu risku ne sev, ne citiem, piemēram, citiem darbiniekiem vai cilvēkiem, kuri var nonākt saskarē ar jūsu veikto darbu. Ja kaut kāda darba veikšana nav droša, nedariet to.
  • Izmantojiet darba aprīkojumu tā, kā esat apmācīts to darīt. Neizmantojiet mašīnas, ja jums nav parādīts, kā to droši darīt. Ja neatceraties apmācību vai tās daļas, lūdziet, lai jums to vēlreiz parāda, un tikai pēc tam veiciet lietošanu.
  • Ievērojiet norādījumus par to, kā lietot visu, kas nodrošināts jūsu veselībai un drošībai, piemēram, sejas masku, aizsargaprīkojumu vai atstarojošu apģērbu.
  • Palīdziet savam darba devējam samazināt veselības un drošības risku darbavietā, pasakot viņam, ja esat ievērojis kādu risku, vai pasakot citam darbiniekam, ja esat ievērojis, ka viņš strādā tādā veidā, kurā var nodarīt kaitējumu sev vai citiem.

Is this page useful?

Updated2022-12-07