5. Co powinieneś zrobić, jeśli obawiasz się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo

W Twoim miejscu pracy powinny znajdować się wskazówki dotyczące bezpieczeństwa (na przykład plakat z przepisami BHP), zawierający porady dotyczące zgłaszania problemów związanych z bezpieczeństwem. Jeśli nie możesz tego znaleźć lub nie wiesz, co zrobić, porozmawiaj o tym ze swoim pracodawcą, menedżerem lub przełożonym. Możesz również porozmawiać z przedstawicielem ds. bezpieczeństwa w miejscu pracy, jeśli taki istnieje.

Jeśli zgłosiłeś obawy dotyczące bezpieczeństwa i uważasz, że Twój pracodawca nie podjął odpowiednich działań w celu ochrony Ciebie lub innych pracowników, możesz ponownie zgłosić tę kwestię lub skontaktować się z HSE . Możesz rozmawiać z HSE poufnie i nie musisz podawać swojego imienia i nazwiska.

Is this page useful?

Updated2022-12-07