4. Ką turi daryti jūsų darbdavys

Darbdaviai turi tokią pačią atsakomybę už darbuotojus migrantus kaip ir už savo darbuotojus britus.

Jie atsako už kiekvieno jiems dirbančiojo sveikatą, saugą ir gerovę darbo vietoje. Jie turi patikrinti, kad dirbantiesiems nebūtų rizikos darbo vietoje ir nekiltų pavojus jiems susužeisti. Nustatęs riziką, darbdavys privalo jums apie ją pranešti ir nurodyti, kokių atsargumo priemonių ėmėsi, kad apsaugotų jus ir kitus darbuotojus.

Pagrindinės jūsų darbdavio pareigos yra šios:

  • informuoti jus apie bet kokią su jūsų darbu susijusią riziką sveikatai ir saugai;
  • suteikti jums informaciją, instrukcijas ir mokymus, reikalingus saugiam darbui, o paskui patikrinti ir įsitikinti, kad viską supratote
  • įsitikinti, kad buvote tinkamai apmokyti vairuoti ar valdyti bet kokią techniką, ir neleisti jums dirbti šio darbo, jei nesate tinkamai apmokyti
  • jei reikia, suteikti jums nemokamų apsauginių priemonių ar drabužių, kurie turėtų būti šilti ir (arba) atsparūs vandeniui, jei turite dirbti lauke;
  • užtikrinti, kad galėtumėte naudotis tinkamu tualetu, prausyklomis ir švariu geriamuoju vandeniu;
  • įsitikinti, kad turite galimybę gauti skubią pirmąją pagalbą
  • atsižvelgti į galimą riziką vaisingo amžiaus moterims, ypač jei jos yra nėščios arba maitina krūtimi (pavyzdžiui, rizika dirbant su tam tikromis cheminėmis medžiagomis)
  • atsižvelgti į jaunesnių nei 18 metų darbuotojų poreikius, kurie gali būti mažiau pajėgūs susidoroti su tokiais pat fiziniais reikalavimais kaip suaugę žmonės arba labiau linkę rizikuoti, nes turi mažiau darbo patirties

Konkretesnių gairių rasite mūsų patarimuose migruojančių darbuotojų darbdaviams.

Is this page useful?

Updated2022-12-07