2. Ką turite daryti jei esate darbuotojas

Jūs privalote:

  • dirbti taip, kad nekeltumėte pavojaus nei sau, nei kam nors kitam, pavyzdžiui, kitiems darbuotojams ar žmonėms, kurie gali susidurti su jūsų atliekamu darbu. Jei kas nors nesaugu, niekada nerizikuokite;
  • naudoti darbo įrangą taip, kaip buvote apmokyti ją naudoti. Negalima naudotis automatizuota įranga, jei jums nebuvo paaiškinta, kaip ja saugiai naudotis. Jei nebuvote apmokyti arba neprisimenate kai kurių jų dalių, prieš naudodamiesi ja paprašykite, kad jums parodytų;
  • laikytis nurodymų, kaip naudotis viskuo, kas skirta jūsų sveikatai ir saugai, pavyzdžiui, veido kauke, apsaugine įranga ar šviesą atspindinčiais drabužiais;
  • padėti darbdaviui mažinti riziką sveikatai ir saugai darbo vietoje, t. y. pranešti jam, jei pastebėjote pavojų, arba pranešti kolegai, jei matote, kad jis dirba taip, kad gali pakenkti sau ar kitiems.

Is this page useful?

Updated2022-12-07