3. Në rast se keni një paaftësi ose jeni një nënë e re ose një nënë e ardhshme 

Në rast se keni një paaftësi e cila nuk ju pengon të punoni, por mund të ndikojë në sigurinë tuaj ose sigurinë e të tjerëve gjatë kryerjes së disa llojeve të punës, këshillohet që ju t'i tregoni punëdhënësit tuaj për këtë në mënyrë që ai të mund të organizojë punë të ndryshme për ju.

Gjithashtu rekomandohet që ta informoni punëdhënësin (me shkrim) në rast se jeni shtatzënë, ushqeni me gji ose keni lindur në 6 muajt e fundit.

Nuk është e nevojshme që t'i thoni punëdhënësit tuaj nëse keni një paaftësi ose jeni një nënë e re ose shtatzënë, dhe as nuk duhet të zbuloni ndonjë detaj të mëtejshëm nëse ju i keni thënë tashmë. Megjithatë, nëse nuk u tregoni atyre për gjendjen tuaj, ata nuk do të jenë në gjendje të ndërmarrin hapat e nevojshëm për të mbrojtur shëndetin dhe sigurinë tuaj, prandaj është në interesin tuaj më të mirë t'i bëni ata me dije.

Për më shumë informacion, lexoni udhëzuesin tonë për punëtorët me paaftësi dhe për nënat e reja dhe ato që presin të lindin.

Is this page useful?

Updated2024-06-12