Pecyn cymorth siarad

Cefnogi gweithwyr anabl a gweithwyr â chyflyrau iechyd hirdymor yn y gwaith

Bydd y cyhoeddiad hwn yn helpu cyflogwyr i gefnogi gweithwyr anabl a gweithwyr â chyflyrau iechyd hirdymor i gael gwaith ac aros mewn gwaith.

Cyhoeddwyd:
14 Tachwedd 2022

Dogfen

Manylion

Mae gwahaniaeth mewn cyfraddau cyflogaeth rhwng pobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl. Mae llawer o bobl anabl a phobl â chyflyrau iechyd sydd yn gallu ac yn dymuno gweithio yn cael eu hallgáu o'r gweithle.

Mae’r pecyn cymorth siarad hwn yn seiliedig ar set o egwyddorion sy'n cynrychioli arfer da wrth gefnogi gweithwyr anabl a gweithwyr â chyflyrau iechyd hirdymor i gael gwaith ac aros mewn gwaith.

Mae’r egwyddorion yn cynrychioli arfer gorau ac yn mynd y tu hwnt i'r hyn sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith. Bydd eu dilyn yn eich helpu i ddatblygu diwylliant gweithle cefnogol, sy'n galluogi a fydd o fudd i bob gweithiwr.

Cynnwys cysylltiedig

Cefnogi gweithwyr anabl a gweithwyr â chyflyrau iechyd hirdymor yn y gwaith: Trosolwg

Archwilio’r pwnc hwn

Iechyd a diogelwch i bobl anabl yn y gwaith

Is this page useful?

Updated:2023-12-14