Cefnogi gweithwyr â chyflyrau iechyd hirdymor a gweithwyr anabl

Mae cynhwysiant yn y gwaith yn golygu cael amgylchedd lle mae pawb yn teimlo eu bod yn cael eu croesawu, eu clywed, eu parchu, eu cefnogi, eu gwerthfawrogi a'u bod yn gallu cyrraedd eu llawn botensial.

Dilynwch yr egwyddorion hyn i'ch helpu i greu gweithle cefnogol a chynhwysol.

I gael cyngor cam wrth gam, defnyddiwch y gwasanaeth hwn gan y llywodraeth i weld canllawiau yn seiliedig ar eich sefyllfaoedd. Mae’n cynnwys pynciau megis:

  • rheoli absenoldebau a chadw mewn cysylltiad
  • cael sgyrsiau gyda'ch cyflogai yn y gwaith ac allan o’r gwaith
  • diogelu’ch busnes a'ch gweithwyr gyda pholisïau a gweithdrefnau
  • rheoli sefyllfaoedd cymhleth
Dechrau nawr (Gwasanaeth y llywodraeth i'ch helpu i gefnogi gweithwyr anabl a gweithwyr sydd â chyflyrau iechyd)

Is this page useful?

Updated: 2023-11-30