4. İşvereniniz neler yapmalı

İşverenler, Britanyalı işçilerine karşı olduğu gibi göçmen işçilere karşı da aynı sorumluluklara sahiptir.

Onlar kendileri için çalışan her insanın sağlığından, güvenliğinden ve işyeri esenliğinden sorumludurlar. İşçilerine ve işten zarar görebilecek herkese yönelik riskleri kontrol etmelidirler. Eğer bir risk tespit ederlerse, işvereniniz size bundan ve sizi ve diğer işçileri korumak için aldıkları önlemlerden bahsetmelidir.

İşvereninizin ana sorumlulukları şunlardır:

  • işinizle bağlantılı sağlık ve güvenlik riskleri hakkında size bilgilendirmede bulunmak
  • size güvenli bir şekilde çalışmanız için gereken bilgileri, talimatları ve eğitimi vermek ve daha sonra bunları anladığınızdan emin olmak için kontrol etmek
  • Herhangi bir makineyi sürmek ya da çalıştırmak için uygun şekilde eğitim almış olduğunuzdan emin olmak ve uygun şekilde eğitilmemiş olduğunuz sürece bu işi yapmanıza izin vermemek
  • açık havada çalışmak zorunda kalırsanız, iş için gerektiği takdirde, size sıcak ve/veya su geçirmez olması gereken ücretsiz koruyucu ekipman ya da kıyafet vermek
  • yeterli tuvalete, yıkanma olanaklarına ve temiz içme suyuna erişiminiz olmasını temin etmek
  • acil ilk yardıma erişiminizi temin etmek
  • çocuk doğurma çağındaki kadınlara yönelik riskleri göz önünde bulundurmak, özellikle hamilelerse ya da bebek emziriyorlarsa (örneğin, belirli kimyasal maddeler ile çalışmaktan kaynaklanan riskler) 
  • Büyük bir yetişkine kıyasla aynı fiziksel taleplerle daha az başa çıkabilen ya da daha az iş deneyimine sahip oldukları için riske daha yatkın olan 18 yaşın altındaki işçilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak

Daha özellikli rehberlikler için 'göçmen işçilerin işverenleri için tavsiyeler' bölümümüzü okuyun.

Is this page useful?

Updated2022-12-09