1. Genel bakış

Bu, bir işveren olarak Britanya sağlık ve güvenlik yasaları kapsamında göçmen işçileri korumaya yönelik sorumluluklarınızı anlatır.

Tüm işçiler, yasal olarak Büyük Britanya'da çalışma hakkına sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın, sağlık ve güvenlik yasası kapsamında korunmaktadırlar. Yasa, Britanyalı işçilere geçerli olduğu şekilde göçmen işçiler için de aynen geçerlidir.

Hem işverenlere hem de işçilere sağlık ve güvenlik sorumlulukları yüklemektedir.

Britanya dışından gelen işçiler, bazen kendi ülkelerinde yaşadıklarından farklı bir çalışma ortamı ya da çalışma kültürü nedeniyle tanımadıkları riskler ile karşılaşabilirler.

Göçmen işçiler genellikle aşağıdaki gibi sektörlerde çalışmaktadırlar:

 • tarım ve gıda işleme
 • yemek sanayi ve konuk ağırlama
 • temizlik
 • inşaat
 • sağlık bakımı
 • imalat
 • atık ve geri dönüşüm

Bu ve diğer endüstriler iyi bilinen sağlık ve güvenlik risklerine sahiptirler ve aşağıdaki durumlarda göçmen işçiler için artan bir risk söz konusu olabilir:

 • Büyük Britanya'da nispeten kısa süreli bir çalışma dönemleri olmuştur
 • işe yeni ya da sektöre aşina olmadıklarından dolayı tüm riskleri tam olarak anlamazlar
 • Britanya sağlık ve güvenlik sistemi hakkında sınırlı bilgiye sahiptirler, ya da sistemimiz kendi ülkelerindeki sisteme kıyasla farklı bir yaklaşıma sahiptir
 • sağlık ve güvenlik hakları, işverenleriyle bir sorunu nasıl gündeme getirecekleri ya da nasıl yardım alacakları ile ilgili olarak çok az bilgiye sahiptirler.
 • dil konusundaki engeller diğer çalışanlar ve amirleri ile etkili bir şekilde iletişim kurma yeteneklerini sınırlayarak eğitimi ve talimatları anlamalarını zorlaştırır
 • işverenler söz konusu işe dair becerilerini (dil becerileri dahil) kontrol etmeyi ihmal ederler ya da uygun sağlık ve güvenlik eğitimi ve öğretimi tedarik etmeyi ihmal ederler

Is this page useful?

Updated2022-12-09