3. Bilgi, öğretim, eğitim ve denetim 

Bir işveren olarak, her bir çalışanın hangi bilgiye, talimata ve eğitime ihtiyacı olduğunu değerlendirmeli ve işe başladıklarında bunların yerinde olmasını temin etmelisiniz.

Bunu gerçekleştirmesi için birisini aday göstermeli ve nerede, ne zaman ve nasıl yapılacağına dair ayrıntılar vermelisiniz.

İş ile ilgili temel eğitimi tedarik ederken, şunları yapmalısınız:

  • işyeri intibak eğitimini dikkatlice planlayın ve bunu sade ve basit bir dille sunun
  • işçilerin maruz kalabileceği riskler ve güvenlik ekipmanlarının nasıl kullanılacağı da dahil olmak üzere bu risklerden kaçınmak için almaları gereken önlemler hakkında bilgiler tedarik edin
  • güvenli bir şekilde çalışabilmelerini ve sağlık ve güvenlik endişelerini nasıl dile getireceklerini bilmelerini temin etmek için işçilerin kendilerine verilen bilgileri ve eğitimleri tam olarak anlayıp anlamadıklarını kontrol edin
  • işçilerin acil durum düzenlemelerini ve prosedürlerini tam olarak anlıyor olmalarını temin edin
  • işçilerin yeterince denetleniyor ve amirleriyle etkin bir şekilde iletişim kurabiliyor olmalarını temin edin
  • İngilizceyi iyi bilmeyen (ya da hiç konuşmayan) işçilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun ve çeviri hizmetlerine ihtiyacınız olup olmayacağını dikkate alın

Is this page useful?

Updated2022-12-09